Staffien terveys

Staffien sairauksista

Terveysasioissa kannatamme ehdotonta avoimuutta omistajien sekä yhteistyötä tekevien kasvattajien kanssa. Staffi on perusterve rotu ja sellaisena sen haluaisimme myös jatkuvan.

Staffeissakin piilee sairauksia ja heikkouksia joihin pyrimme pureutumaan tutkimalla sukuja ja tekemään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kasvatustyötä poistamalla heikot yksilöt pois jalostuksesta ja pitämällä suvut geneettisesti monipuolisena.

Koska kukaan ei voi taata sitä, että 7-viikkoisesta pennusta tulee juuri toivotunlainen aikuinen, toivomme jokaisen pitävän mielessä, että lopputulos on monen asian summa. Kasvattaja antaa pennulle mahdollisimman hyvät lähtökohdat pitkänlinjan suunnitelmilla ja hyväksi koetuilla ruokinta- ja hoitotoimilla, mutta tuleva omistaja vaikuttaa eniten valinnoillaan siihen, minkälainen koirasta loppujen lopuksi tulee sen taipumuksista ja ominaisuuksista riippuen.

Tämän hetkinen staffien PEVISA -ohjelma (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) rodulla on 1.1.2019 – 31.12.2023, joka sisältää seuraavat lausunnot.

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto.
Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen.

Pentueen rekisteröinnissä huomioidaan lisäksi Koirarekisteriohjeen ehdot ja muut rotukohtaiset
erityisehdot.

Staffien Jalostuksentavoiteohjelma on tällä hetkellä laadittu vuosille 2019-2023

Itse suosimme laajaa tutkimista ja näin suosittelemme ottamaan edellä mainittujen tutkimusten lisäksi kyynärät rodun etupainoisuuden vuoksi, sekä polvet vahvan ja räjähtävän takaliikkeen vuoksi.

Sekä polvi-, että kyynärongelmat ovat koiralle mahdollisesti kivuliaita ja tämän vuoksi on jalostuksessa hyvä tiedostaa sukurasitteet. Pitää muistaa myös, ettei tutkimaton koira ole yhtä kuin terve, vaan mahdollinen sairas.

Itse suosittelemme, että jalostusyksilöillä tulee olla voimassa olevien polvi-, lonkka-, ja kyynärlausuntojen lisäksi tulos L-2-HGA/HC terve ja silmätutkimus ei saa olla 36 kuukautta vanha, koska osa silmäsairauksista ilmenee vasta iän myötä.

Iho-ongelmia, epilepsiaa ja muita autoimmuunisairauksia ei PEVISA:an saa, joten tutustu sukulinjoihin ja yksilöihin kyselemällä.

Iho-ongelmaisen koiran kanssa elämä on oikeiden valintojen etsintää ja palkitsee vasta, kun oikea hoito ja ravinto löytyvät. Ruoka-aineyliherkkyyksiä ja allergioita staffeilla esiintyy jonkin verran, kuten kaikilla muillakin koiraroduilla.

Jokaiseen naarmuun ja iho-muutokseen (näppylään) ei kannata antibioottia syöttää, vaan tähänkin löytyy useita muita hyviksi koettuja hoitokeinoja. Ihottuma aina ei siis tarkoita allergiaa. Usein pentu- ja nuoruusiän ”finnit” menevät itsestään ohi, kun koiran oma vastustuskyky kehittyy iän kasvaessa. Myös hormonaaliset vaihtelut voivat aiheuttaa erilaisia iho-oireiluja. Toistuvat antibioottikuurit ja ylihoitaminen aiheuttavat usein enemmän haittaa, kuin hyötyä koiran elimistössä. Koiran hyvinvoinnin hoidossa on tärkeää syöttää hyvälaatuista koiralle sopivaa ruokaa. Teollisten tehdaskuivamuonien käyttäminen pelkästään voi olla jossain elämän vaiheessa syy oireilulle. Useimmiten nauta, vehnä, kala, maissi yms. voivat aiheuttaa oireilua. Ja mahdollisesti ne säilöntäaineet. Mitä ne mahdolliset oireilut sitten ovat; ihon kutinaa, hilseilyä ja ihomuutoksia, korvaoireita, ripulia jne.

Itse olemme suosineet hypoallergisia Essentialin ruokia ilman korva-, vatsa- ja iho-oireiluja. Ne eivät sisällä teurasjätettä, säilöntä-, väri- ja vaarallisia lisäaineita. Raaka-aineina on käytetty juuri niitä raaka-aineita, joita koira käyttää. Ei siis turhia vilja-aineita, kuten soijaa ja vehnää. Lisäksi ruoasta löytyy tarvittavat ravintoaineet

Furunkuloosia on yleensä tassuissa, polkuanturoiden välissä rakkuloina ilmenevänä syvänä ihotulehduksena. Tämä ei ole erillinen sairaus, vaan syvä karvatupentulehdus. Syynä voi olla huonosti hoidetun tulehduksen seuraus tai allergiapohjaiset syyt.

Sikaripunkki (Demodex Canis) elää yleisesti koiran iholla oireettomana. Se on hyvin pieni hämähäkkieläin karvatupen sisällä ja talirauhasissa. Vastustuskyvyn heiketessä oireet voivat ilmentyä pieninä punottavina läikkinä, jotka sitten häviävät, kun vastustuskyky vahvistuu.

Nuoruuden iän demodikoosissa oireet yleensä paranevat itsestään ja hoitokeinoja ei tarvita. Rokotusohjelmassa suositaan pitkää aikataulua. Jalostuskäytölle ei ole estettä.

Yleistyneessä demodikoosissa punkit lisääntyvät hallitsemattomasti ja karvattomia läikkiä on runsaasti. Tämä muoto on vakava sairaus, joka vaatii pitkän hoito-ohjelman. Näitä yksilöitä ei suositella käytettävän jalostukseen.

Epilepsia on yksi haastavimmista sairauksista sen monimuotoisuuden vuoksi. Se voi olla perinnöllistä, johtua aivoissa olevista kasvaimesta/kasvaimista tai johtua aivoihin kohdistuneesta traumasta.

Valitettavasti tähän perinnölliseen sairauteen ei vielä ole staffeille omaa geenitutkimusta, mutta vuodesta 2007 lähtien professori Hannes Lohen johdolla tutkimusryhmät kansainvälisesti ovat tätä pyrkineet selvittämään.

Osa kasvattajista/harrastajista on vuosien mittaan kerännyt omaan käyttöön listaa diagnosoiduista epilepsiatapauksista. Tämä on tällä hetkellä kasvattajille ainoa työväline, jolla pyritään pitämään sairaat suvut pois jalostuksesta.

L-2-HGA on keskushermostosairaus, jonka oireita ovat erilaiset jäykistymiset ja tärisevät kohtaukset. Tähän on olemassa geenitesti ja tämä sairaus on tämän myötä lähes kukistettu hyvin ympäri maailmaa.

IMHA (ent. AIHA 1.) – Immuuniväliteinen hemolyyttinen anemia koiralla

Tällä hetkellä tiedossani on runsaasti alle kymmenen tapausta staffeilla, joten tämä ei ole yleinen rodussamme.

Oireet primaarisessa IMHA:ssa ovat pääasiassa anemian aiheuttamia ja tällöin voi esiintyä esim. heikkoutta, väsymystä, pyörtyilyä, kuumeilua, limakalvojen värimuutoksia ja pahoinvointia. Sekundaarisessa voi esiintyä taas IMHA:n oireiden lisäksi mahdollisesti laukaisseen muun sairauden oireet.

Hemolyyttinen anemia on veren punasolujen ennenaikaisesta hajoamisesta aiheutuva anemia. Tämä sairaus voi olla primaarinen eli ensisijainen, jolloin immuunijärjestelmän epänormaali toiminta on kohdistunut täysin normaaleja punasoluja vastaan, tai sekundäärinen eli toissijainen, jolloin IMHA:n taustalla on jokin muu syy, kuten kasvainsairaudet, tulehdus, loiset (punkit), lääkitys (loishääädöt, rokotukset) tai muut autoimmuunisairaudet.

Epäillään siis joidenkin lääkeaineiden voivan aiheuttaa tautia. Taudin puhkeamisen voivat aiheuttaa hormonaaliset muutokset nartuilla, synnytys, sekä erilaiset stressitilanteet. Myös rokotusten epäillään aiheuttavan IMHA:a. Usein taustalla olevaa syytä ei pystytä selvittämään ja tauti luokitellaan itsesyntyiseksi.

SILMÄSAIRAUDET

Staffeilla ilmenee pääasiallisesti silmätutkimuksissa terveiden lisäksi ylimääräisiä ripsiä ja jonkin verran PHTVL:ä, kataraktaa ja RD:tä. Staffeilla terveystilanne on silmien osalta hyvä.

Tilastotietoa silmätutkimustuloksista

LUUSTO- JA NIVELSAIRAUDET

Lonkkaniveldysplasia on monigeeninen sairaus, jonka esiintymiseen myös vaikuttavat ympäristötekijät. Pentuajan ruokinnalla ja liikunnalla on suuri merkitys koirasi tulevaisuuteen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriössä voi esiintyä myös eriasteista nivelrikkoa löysyyden lisäksi.

Tilastotietoa lonkkatutkimustuloksista

Patellaluksaatio (Polvilumpion sijoiltaanmeno)

Sijoiltaanmeno on yleensä synnynnäinen tila, jossa lumpio pääsee luiskahtamaan urastaan. Tutkimusprosentti rodussamme on pieni ja sairaiden osuus harvinainen.

Tilastotietoa polviniveltutkimustuloksista

Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen dysplasian periytyminen on useiden geenien vaikutus, joten sen periytyvyyden mekanismi on epäselvä. Perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöiden vaikutusta ei saa tässäkään vähätellä.

Tutkimusosuus rodussamme on n. kolmannes syntyneistä.

Tilastotietoa kyynärnivelen tutkimustuloksista

Ristisidevauriot

Polven ristisiteen vaurioituminen vauhdikkaasti liikkuvalla rodullamme on melko yleistä. Toisinaan kyseessä on rakenteellinen heikkous takajalkojen kulmauksissa ja rakennehan on perinnöllistä. Voimakkaat lihakset mahdollistavat pienen staffin tekemään äkillisiä liikkeitä, jolloin ristisiteet joutuvat kovalle rasitukselle.